Logo

Please Wait...

Logo

Akademik Kariyer

 

 

Hasan Emre BURÇKİN          

Doğum tarihi : 15.01.1952

Unvanı :  Profesör Doktor, Yeminli Mali Müşavir         

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans   İşletme  İ.İ.T.İ.A.  1976
Lisansüstü Finansman İ.İ.T.İ.A.  1978
PhD Doktora   Muhasebe -Finansman  Marmara Üniversitesi 1984
Yardımcı Doçent  Muhasebe -Finansman Marmara Üniversitesi 1988
Doçent  Muhasebe -Finansman Marmara Üniversitesi 1990
Profesör  Muhasebe -Finansman Marmara Üniversitesi 1996

 

 1. Akademik Ünvanlar: Profesör Doktor

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 • Sinan ÇAKIR : Osmanlı İmparatorluğunda Finansal Hareketler, Muhasebenin Gelişimi ve Bankacılık, 1991, Yüksek Lisans.
 • Sinan AKYOL : Konaklama Projelerinin Değerlendirilmesi, 1993, Yüksek Lisans.
 • Başak ATAMAN : Türkiye’de Factoring İşlemleri ve Muhasebe Düzeni, 1994, Yüksek Lisans
 • Özcan UNUTKAN : Yapı Sanayiinde Muhasebe Örgütlenmesi ve Çok Katlı Yapılarda Bir Uygulama, 1994, Doktora.
 • Vedat BÜKÇÜ : Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımı, 1995, Yüksek Lisans
 • Famil ŞAMİLOĞLU, Finansal Tablolar Aracılığıyla Vergi İncelemesi, 1997, Doktora.
 • Erol ÖZCAN : Şirketlerin Birleşmesinde Değerleme, 1998, Yüksek Lisans.
 • İsmail KÜÇÜK : İşletmelerarası Birleşme Yoluyla Büyümelerde Değerleme ve Muhasebe İşlemleri, 1999, Yüksek Lisans.
 • Can Timur BERKSOY : Mali Tabloların Enflasyon Ortamında Düzenlenmesi, 2000, Yüksek Lisans.
 • Cem ÇELİK : İşletmeye Dahil İktisadi Kıymetlerde Envanterde Değerleme, 2000, Yüksek Lisans.
 • M. Gökhan GARZAN : Factoring ve Türkiye’deki Uygulaması, 2002, Yüksek Lisans.
 • Melek Acar BOYACIOĞLU : Bankalarda Derecelendirme (Rating) ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma, 2003, Doktora.
 • Bilge ŞENCAN : Türk Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Örgütlenmesi ve Bir Örnek İşletme, 2003, Yüksek Lisans.
 • Ayşegül BÜYÜKLÜ : Vergisel Denetimde Muhasebe Fonksiyonu, 2005, Yüksek Lisans.
 • Melek TOPÇU : Türk Eximbank Kredi Programları İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi, 2004, Yüksek Lisans.
 • Melda Hatice ERSOY : Bankalar Muhasebe Düzeninde Menkul Sermaye Gelirinin Vergilendirilmesi, 2007, Doktora.
 • İsmail KÜÇÜK : Finansal Raporlamada Hile Manipülasyonlar ve Önlenmesi, 2008, Doktora.
 • Tuğba Yaman AYDIN : Finansal Tablolar Aracılığı İle Kullanıcılara Yanıltıcı Bilgi Sunulması ve Sonuçları, 2008, Doktora

 

7.Yayınlar

 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Costo Zero : İtalya Sanayi Odası Dergisi, ropörtaj

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • I. International Congress On Accounting & Fraud Examination  : ’THE EFFECT OF CPA  IN AUDIT FIRMS ON FRAUD AUDITING, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi , Dr. Ayşe PAMUKÇU Marmara Üniversitesi,Haziran 2006.

 

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.3.1. Prof. Emre BURÇKİN, Zeynep BURÇKİN EROĞLU, Ayşe PAMUKÇU ; Manufacturing in Crisis Period, Guide to Fair Value Under IFRS, WILEY,  New jersey 2010 Sayfa 351-362

 

7.4.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

 

 • Para Ölçüsü Kavramı Enflasyon ve İtalya Örneği : Dünya Gazetesi, 19 Ocak 1982.

 

 • Sermaye Piyasası Yasasının Uygulamaya Getirdiği Düzenlemeler :            İ.İ.T.İ.A İşletme Fakültesi Finansal Muhasebe Kürsüsünde Yapılan Araştırma, İstanbul 1982.

 

 • Para Ölçüsü Kavramı Yeniden Değerleme ve Ülkemiz Uygulaması, Yeni İş Dünyası, Kasım 1985.

 

 • Finansal Muhasebe Uygulamasında Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşme Karı ve Priminin Saptanması,  Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi, Sayı 1, Haziran 1986.

 

 • İşletmelerde Tüm Değerleme ile İlgili Bir Yöntem Önerisi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İstanbul 1986.

 

 • Muhasebede Teorik Yapı Araçlarından Prensiplerin Zaman İçindeki Gelişimi,  Marmara Üniversitesi Muhasebe Dergisi,  Sayı 2, İstanbul 1986.

 

 • Muhasebede İç Denetimin Işletme Yönetimi Açısından Önemi, Yeni İş Dünyası, İstanbul 1987.

 

 • Muhasebe Prensiplerinin Mantıki Olarak Tüketilmesi, Yeni İş Dünyası, istanbul 1988.

 

 • Kurumlar Vergisi Yönünden Birleşimin Özel Bir Hali – Devir, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

 

 • El Değiştiren İşletmelerin Fazla Karlar Yöntemi Aracılığı İle İşleyen Teşebbüs Değerinin Saptanması, Vergi Dünyası, İstanbul 1990.

 

 • Yedek Akçeler ve Sermayeye İlaveleri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

 

 • Vergi Reformundan Beklenenler, İSMMMO Aylık Yayın Organı, Kasım Aralık 1992, Yıl 2, Sayı : 174, İstanbul.

 

 • Bir Finansman Aracı Olarak Factoring ve Ülkemiz, Mali Mevzuat Muhasebeci ve Vergici Diyalog Dergisi, Süryay Sürekli Yayınları, 1993 Nisan – Mayıs İstanbul.

 

 • Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgeler ve Sonuçları, İstanbul Ticaret Odası Gazetesi, 10 Mart 1995.

 

7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 • Mali Müşavirlik Mesleğinin İşletme Açısından Önemi, İSMMMO’nın Kırgizistan Maliye Bakanlığı Yetkilileri ile 4 Şubat – 14 Şubat 1994 tarihleri arasında İstanbul’da Yapılan Panelde Tebliğ, The Marmara Oteli.

 

 • Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Uygulamasının Vergilemeye Etkileri, Türkiye VII. Vergi Kongresi, 13 – 14 Nisan 1994, The Marmara Oteli.

 

 • Muhasebe Sisteminde Yeniden Yapılanmanın Vergi Denetimine Etkisi, Vergi Denetmenleri Derneğinin 2000’e Doğru Vergi Yönetim/Denetimi Panelinde Verilen Tebliğ, 3 Haziran 1995, The Marmara Oteli.

 

 • Son Uygulamalar Kapsamında 3568 Sayılı Yasanın Tartışılması Paneli, 19 Nisan 1995, İTO Panelinde Konuşma ve Yazılı Görüş.

 

 • VII. Ulusal Finans Sempozyumu :  Basel II Uzlaşısı Çerçevesinde Önerilen İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımın Bankalar Açısından Önemi, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi, Dr. Melek Acar BOYACIOĞLU Selçuk Üniversitesi, 12 -25 Ekim 2003.

 

 • VIII. Ulusal Finans Sempozyumu : Yeni Bir Egzotik Türev Enstrümanı : İklim Türevleri, Kullanım Alanları ve Fiyatlaması, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Prof.Dr. Emre BURÇKİN Marmara Üniversitesi, Dr. Melek Acar BOYACIOĞLU Selçuk Üniversitesi, İstanbul 2004.

 

 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı : 11 – 16 Haziran 2007, Eğitim Semineri

 

 

 

7.6 Diğer Yayınlar

Kitaplar

 • Adi Ortaklıklarda Yönetim ve Muhasebe Düzeni : Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı, İstanbul 1988.

 

 • Adi Ortaklıklarda Muhasebe Düzeni : Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No : 90/11, İstanbul 1990.

 

 • İşletme Analizi : Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayını, Yayın No : 440/673, İstanbul 1990.

 

 • Temel ve Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi : Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No : 1993/4, İstanbul 1995.

 

 

 1. Projeler
 2. İdari Görevler
 • Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği

 

 1. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
 • ACFE Üyeliği
 1. Ödüller

12.Son iki yılda Verdiğiniz Önlisans,  Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik yıl Dersin Kodu ve Adı Haftalık Saat Öğrenci Sayısı
Ders Uyg. Lab.
 

2006/2007

Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi(Birinci ve İkinci. Eğitim) – LİSANS

 

3 120
Muhasebede Etik – DOKTORA  3 10
2007/2008 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi(Birinci ve İkinci. Eğitim) – LİSANS

 

3 110
Muhasebede Etik  – DOKTORA  3 10

 

 

 1. Diğer İş Deneyimleri

 

İş Deneyimi

 

 

 • 1974 – 1978 : Özel Sektör (Muhasebe Denetim)

 

 • 1980 : Araştırma Görevlisi

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme  Fakültesi

Muhasebe Bölümü

 

 • 1986 :Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

 

 • 1988 : Yardımcı Doçent

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

 

 • 1990 : Doçent

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

 

 • 1996 Profesör

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

 

 • 2001 – devam ediyor

Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı, YMM

 

 • 2011 MARMARA ÜNÜVERSİTESİNDEN emekli oldum.  Ancak halen İSTANBUL BİLİM ÜNÜVERSİTESİNDE ders saati ile akademik hayatım devam etmektedir.

 

 

 

Profesyonel Kurslar

 

 

Diğer

 

Yönettiğim  Kurs ve Seminerler

 

 • Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Seminerleri :  T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Çerçevesinde Temel ve Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi.

 

 • İSMMMO Seminerleri : Şirketler Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Kooperatif Muhasebesi.

 

 • INAA (Uluslararası Muhasebeciler ve Denetçiler Birliği) Seminerleri :

 

 

 • INAA Midterm Meeting, 10 – 11 Mayıs 2007- Pekin / Çin Halk Cumhuriyeti
 • INAA AGM, 17 – 19 Ekim 2007- Zagreb / Hırvatistan
 • INAA AGM, 5 – 7 Kasım 2008, İstanbul / Türkiye
 • INAA AGM, 14-16 Ekim 2009, Varşova / Polonya
 • INAA AGM, 6 -9 Ekim 2010, Nice / Fransa

 

 

 

 

İŞ HAYATI

 

 

 

 

Prof. Dr. Emre Burçkin Akademik yaşamı ile birlikte, 2547 sayılı kanunun müsaadesi çerçevesinde özel teşebbüse ve çeşitli kurumlara mali danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiş ve vermektedir. Özellikle Enerji, İnşaat ve İlaç Sektöründe Türkiye’nin en gözde kuruluşları ile uzun yıllardır çalışmaktadır. Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında, yabancı sermaye hareketlerine önemli katkılar ortaya koymuş, özellikle ülkemize İtalyan şirketlerinin yatırım yapmasını sağlamış ve sağlamaktadır. İtalyan iş adamlarının Ülkemizde Derneği olan İtalyan girişimciler derneğinin başkan yardımcısıdır. Milano da mevcut Türk-İtalyan dostluk derneği ve ülkemizdeki İtalyan Roma Kulübünün üyesidir. Tusiad ve Uni-credit (Türkiye’de Yapı Kredi Bankası )düzenlediği Türkiye’yi yabancı yatırımlar nezdinde mevzuat ve yapancı sermaye kanunlarında konferanslar vermiştir. Öte yandan,  uluslararası mali müşavirler, denetçiler ve vergi hukukçularına ülkemizde kongre düzenleyerek; hem ülke tanıtımını hem de yapancı sermayenin gelmesi için önemli katkılarda bulunmuş ve bulunmaya çalışmaktadır.

 

T.C.Başbakanlık Yapancı Sermaye Ajanslığına iki konferans vererek yurtdışı ajanslarında, Türk ve yapancı personelin vergi mevzuatı açısından eğitilmesini sağlamıştır. Öte yandan serbest meslek çalışmaları ile önemli bir vergi katkısı sağlamıştır.

 

Ayrıca Prof. Dr. Emre Burçkin ’in çeşitli gazete, dergi ve televizyon yayınlarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere görüş, röportaj ve bilgilendirme çalışmaları mevcuttur.